Profil spoločnosti

Naša spoločnosť VOTEP s.r.o. poskytuje široký sortiment služieb, ktoré neustále rozvíja a rozširuje. Zaoberá sa prevažne zváračskými prácami, ale aj plynofikáciami, rozvodmi STL a NTL plynovodov, zemnými a výkopovými prácami či plynoinštaláciami. Spoločnosť VOTEP s.r.o. funguje na trhu od 2001, jej tradícia však siaha do roku 1993, kedy ešte fungovala pod názvom VOTEP Bánovce spol. s.r.o.